کمترین: 
1215.82
بیشترین: 
1222.87
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1216.82
زمان: 
8/9 12:30
قیمت اونس طلا امروز 9 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 آبان 1397 , 1216.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 03:00","price":1222.45},{"date":"1397/08/09 03:30","price":1222.87},{"date":"1397/08/09 06:00","price":1220.71},{"date":"1397/08/09 06:30","price":1220.82},{"date":"1397/08/09 09:00","price":1217.57},{"date":"1397/08/09 12:00","price":1215.82},{"date":"1397/08/09 12:30","price":1216.82}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398