کمترین: 
199.23
بیشترین: 
201.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
8/9 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 آبان 1397 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 00:00","price":199.23},{"date":"1397/08/09 03:00","price":201.09},{"date":"1397/08/09 06:00","price":200.54},{"date":"1397/08/09 09:00","price":200.83},{"date":"1397/08/09 12:00","price":199.4},{"date":"1397/08/09 15:00","price":200},{"date":"1397/08/09 18:00","price":199.76},{"date":"1397/08/09 21:00","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398