کمترین: 
6322
بیشترین: 
6369.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6369.7
زمان: 
8/9 21:00
قیمت بیت کوین امروز 9 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 آبان 1397 , 6369.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/09 00:00","price":6324.1},{"date":"1397/08/09 03:00","price":6330},{"date":"1397/08/09 06:00","price":6331.8},{"date":"1397/08/09 09:00","price":6335},{"date":"1397/08/09 12:00","price":6332},{"date":"1397/08/09 15:00","price":6328.8},{"date":"1397/08/09 18:00","price":6322},{"date":"1397/08/09 21:00","price":6369.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398