کمترین: 
76.07
بیشترین: 
76.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.07
زمان: 
8/8 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 8 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 8 آبان 1397 , 76.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 17:08","price":76.07}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399