کمترین: 
15.56
بیشترین: 
16.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16.15
زمان: 
8/8 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 8 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 8 آبان 1397 , 16.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 14:08","price":16.92},{"date":"1397/08/08 15:08","price":16.75},{"date":"1397/08/08 16:08","price":16.82},{"date":"1397/08/08 17:08","price":16.22},{"date":"1397/08/08 18:08","price":15.99},{"date":"1397/08/08 19:08","price":15.56},{"date":"1397/08/08 22:08","price":16.15}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399