کمترین: 
1227.57
بیشترین: 
1229.46
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1227.67
زمان: 
8/8 15:00
قیمت اونس طلا امروز 8 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 8 آبان 1397 , 1227.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 03:00","price":1229.44},{"date":"1397/08/08 03:30","price":1229.46},{"date":"1397/08/08 06:00","price":1227.57},{"date":"1397/08/08 15:00","price":1227.67}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398