کمترین: 
696.25
بیشترین: 
707.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
701.13
زمان: 
8/8 23:08
قیمت گازوئیل امروز 8 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 آبان 1397 , 701.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 00:08","price":706},{"date":"1397/08/08 01:08","price":706.38},{"date":"1397/08/08 02:08","price":705.75},{"date":"1397/08/08 03:08","price":705.5},{"date":"1397/08/08 13:08","price":707.88},{"date":"1397/08/08 14:08","price":705.88},{"date":"1397/08/08 15:08","price":704.13},{"date":"1397/08/08 17:08","price":696.25},{"date":"1397/08/08 18:08","price":696.75},{"date":"1397/08/08 19:08","price":701.25},{"date":"1397/08/08 22:08","price":698.88},{"date":"1397/08/08 23:08","price":701.13}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398