کمترین: 
75.67
بیشترین: 
77.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76
زمان: 
8/8 23:08
قیمت نفت برنت امروز 8 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 آبان 1397 , 76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 00:08","price":76.91},{"date":"1397/08/08 01:08","price":76.93},{"date":"1397/08/08 02:08","price":76.84},{"date":"1397/08/08 03:08","price":76.87},{"date":"1397/08/08 04:32","price":76.79},{"date":"1397/08/08 13:08","price":77.28},{"date":"1397/08/08 14:08","price":77.02},{"date":"1397/08/08 15:08","price":76.79},{"date":"1397/08/08 16:08","price":76.83},{"date":"1397/08/08 17:08","price":75.67},{"date":"1397/08/08 18:08","price":75.72},{"date":"1397/08/08 19:08","price":76.34},{"date":"1397/08/08 22:08","price":75.75},{"date":"1397/08/08 23:08","price":76}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398