کمترین: 
198.89
بیشترین: 
200.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
200.02
زمان: 
8/8 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 آبان 1397 , 200.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 00:00","price":198.89},{"date":"1397/08/08 03:00","price":200.3},{"date":"1397/08/08 06:00","price":200.22},{"date":"1397/08/08 15:00","price":200.91},{"date":"1397/08/08 18:00","price":200.63},{"date":"1397/08/08 21:00","price":200.02}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398