کمترین: 
6339.6
بیشترین: 
6353.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6345.8
زمان: 
8/8 21:00
قیمت بیت کوین امروز 8 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 آبان 1397 , 6345.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/08 00:00","price":6339.6},{"date":"1397/08/08 03:00","price":6340.5},{"date":"1397/08/08 06:00","price":6353.9},{"date":"1397/08/08 15:00","price":6344.3},{"date":"1397/08/08 18:00","price":6353.8},{"date":"1397/08/08 21:00","price":6345.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398