کمترین: 
75.71
بیشترین: 
75.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.71
زمان: 
8/7 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 7 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 آبان 1397 , 75.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 17:08","price":75.71}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398