کمترین: 
183219
بیشترین: 
183562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
183219.0
زمان: 
8/7 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 7 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 آبان 1397 , 183219.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 11:40","price":183562.0},{"date":"1397/08/07 14:40","price":183219.0}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398