کمترین: 
16.67
بیشترین: 
18.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16.67
زمان: 
8/7 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 7 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 7 آبان 1397 , 16.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 11:08","price":18.2},{"date":"1397/08/07 12:08","price":18.04},{"date":"1397/08/07 13:08","price":18.12},{"date":"1397/08/07 14:08","price":17.35},{"date":"1397/08/07 15:08","price":17.22},{"date":"1397/08/07 16:08","price":17.43},{"date":"1397/08/07 18:08","price":17.38},{"date":"1397/08/07 19:08","price":16.99},{"date":"1397/08/07 20:08","price":16.81},{"date":"1397/08/07 21:08","price":16.67}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398