کمترین: 
1230.2
بیشترین: 
1234.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1230.20
زمان: 
8/7 12:30
قیمت اونس طلا امروز 7 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 7 آبان 1397 , 1230.20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 03:00","price":1233.43},{"date":"1397/08/07 03:30","price":1233.60},{"date":"1397/08/07 06:00","price":1234.35},{"date":"1397/08/07 06:30","price":1233.97},{"date":"1397/08/07 09:00","price":1233.28},{"date":"1397/08/07 09:30","price":1233.39},{"date":"1397/08/07 12:00","price":1230.71},{"date":"1397/08/07 12:30","price":1230.20}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398