کمترین: 
201.7
بیشترین: 
207.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201.7
زمان: 
8/7 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 آبان 1397 , 201.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 00:00","price":206.61},{"date":"1397/08/07 03:00","price":207},{"date":"1397/08/07 09:00","price":206.61},{"date":"1397/08/07 12:00","price":207.18},{"date":"1397/08/07 15:00","price":207},{"date":"1397/08/07 18:00","price":201.79},{"date":"1397/08/07 21:00","price":201.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398