کمترین: 
6370.7
بیشترین: 
6500.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6370.7
زمان: 
8/7 21:00
قیمت بیت کوین امروز 7 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 آبان 1397 , 6370.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/07 00:00","price":6458.9},{"date":"1397/08/07 03:00","price":6472.3},{"date":"1397/08/07 06:00","price":6482.6},{"date":"1397/08/07 09:00","price":6494.9},{"date":"1397/08/07 12:00","price":6500.9},{"date":"1397/08/07 15:00","price":6486.8},{"date":"1397/08/07 18:00","price":6371},{"date":"1397/08/07 21:00","price":6370.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398