کمترین: 
180385
بیشترین: 
180626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180626.0
زمان: 
8/6 17:40
قیمت شاخص بورس امروز 6 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 آبان 1397 , 180626.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/06 11:40","price":180385.0},{"date":"1397/08/06 14:40","price":180625.0},{"date":"1397/08/06 17:40","price":180626.0}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398