کمترین: 
3.225
بیشترین: 
3.225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.225
زمان: 
8/6 11:32
قیمت گاز طبیعی امروز 6 آبان 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 آبان 1397 , 3.225 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/06 11:32","price":3.225}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398