کمترین: 
1.812
بیشترین: 
1.812
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.812
زمان: 
8/6 11:32
قیمت بنزین امروز 6 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 آبان 1397 , 1.812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/06 11:32","price":1.812}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398