کمترین: 
77.66
بیشترین: 
77.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.66
زمان: 
8/6 11:32
قیمت نفت برنت امروز 6 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 آبان 1397 , 77.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/06 11:32","price":77.66}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398