کمترین: 
6484.8
بیشترین: 
6502.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6485.8
زمان: 
8/6 21:00
قیمت بیت کوین امروز 6 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 آبان 1397 , 6485.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/06 00:00","price":6488.4},{"date":"1397/08/06 03:00","price":6494.9},{"date":"1397/08/06 06:00","price":6495.6},{"date":"1397/08/06 09:00","price":6500.9},{"date":"1397/08/06 12:00","price":6493.8},{"date":"1397/08/06 15:00","price":6484.8},{"date":"1397/08/06 18:00","price":6502.1},{"date":"1397/08/06 21:00","price":6485.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398