کمترین: 
178841
بیشترین: 
179876
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
178841.0
زمان: 
8/5 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 5 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 آبان 1397 , 178841.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 11:40","price":179876.0},{"date":"1397/08/05 14:40","price":178841.0}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398