کمترین: 
1233.6
بیشترین: 
1233.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1233.60
زمان: 
8/5 03:00
قیمت اونس طلا امروز 5 آبان 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 5 آبان 1397 , 1233.60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 03:00","price":1233.60}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398