کمترین: 
205.8
بیشترین: 
206.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205.95
زمان: 
8/5 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 آبان 1397 , 205.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 03:00","price":206.45},{"date":"1397/08/05 06:00","price":206.26},{"date":"1397/08/05 09:00","price":206.38},{"date":"1397/08/05 12:00","price":206.75},{"date":"1397/08/05 15:00","price":205.99},{"date":"1397/08/05 18:00","price":205.8},{"date":"1397/08/05 21:00","price":205.95}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398