کمترین: 
1.818
بیشترین: 
1.818
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.818
زمان: 
8/5 00:08
قیمت بنزین امروز 5 آبان 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 5 آبان 1397 , 1.818 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 00:08","price":1.818}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398