کمترین: 
717.88
بیشترین: 
718.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717.88
زمان: 
8/5 01:08
قیمت گازوئیل امروز 5 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 آبان 1397 , 717.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 00:08","price":718.13},{"date":"1397/08/05 01:08","price":717.88}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398