کمترین: 
77.68
بیشترین: 
77.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.68
زمان: 
8/5 03:08
قیمت نفت برنت امروز 5 آبان 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 آبان 1397 , 77.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 00:08","price":77.81},{"date":"1397/08/05 01:08","price":77.72},{"date":"1397/08/05 03:08","price":77.68}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398