کمترین: 
6495.6
بیشترین: 
6551.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6495.6
زمان: 
8/5 21:00
قیمت بیت کوین امروز 5 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 آبان 1397 , 6495.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/05 00:00","price":6533.5},{"date":"1397/08/05 03:00","price":6535.3},{"date":"1397/08/05 06:00","price":6536.2},{"date":"1397/08/05 09:00","price":6551.1},{"date":"1397/08/05 12:00","price":6540.7},{"date":"1397/08/05 15:00","price":6524.6},{"date":"1397/08/05 18:00","price":6509.1},{"date":"1397/08/05 21:00","price":6495.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398