کمترین: 
18.2
بیشترین: 
19.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.28
زمان: 
8/4 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 4 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 4 آبان 1397 , 18.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 11:08","price":19.16},{"date":"1397/08/04 13:08","price":18.93},{"date":"1397/08/04 13:32","price":18.91},{"date":"1397/08/04 15:08","price":19.07},{"date":"1397/08/04 17:08","price":19},{"date":"1397/08/04 18:08","price":18.74},{"date":"1397/08/04 19:08","price":18.3},{"date":"1397/08/04 20:08","price":18.2},{"date":"1397/08/04 21:08","price":18.28}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398