کمترین: 
1231.03
بیشترین: 
1236.76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1236.76
زمان: 
8/4 12:30
قیمت اونس طلا امروز 4 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 4 آبان 1397 , 1236.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 03:00","price":1232.05},{"date":"1397/08/04 03:30","price":1231.43},{"date":"1397/08/04 06:00","price":1231.03},{"date":"1397/08/04 06:30","price":1232.26},{"date":"1397/08/04 09:00","price":1232.39},{"date":"1397/08/04 09:30","price":1232.01},{"date":"1397/08/04 12:00","price":1235.39},{"date":"1397/08/04 12:30","price":1236.76}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398