کمترین: 
6521.8
بیشترین: 
6558.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6538.8
زمان: 
8/4 21:00
قیمت بیت کوین امروز 4 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 4 آبان 1397 , 6538.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/04 00:00","price":6558.5},{"date":"1397/08/04 03:00","price":6539.9},{"date":"1397/08/04 06:00","price":6536.1},{"date":"1397/08/04 09:00","price":6533},{"date":"1397/08/04 12:00","price":6524.4},{"date":"1397/08/04 15:00","price":6554.6},{"date":"1397/08/04 18:00","price":6521.8},{"date":"1397/08/04 21:00","price":6538.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398