کمترین: 
75.04
بیشترین: 
75.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.04
زمان: 
8/3 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 3 آبان 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 3 آبان 1397 , 75.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 16:32","price":75.04}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399