کمترین: 
18.7
بیشترین: 
19.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.14
زمان: 
8/3 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 3 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 3 آبان 1397 , 19.14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 10:08","price":19.15},{"date":"1397/08/03 11:08","price":18.71},{"date":"1397/08/03 12:08","price":18.7},{"date":"1397/08/03 13:08","price":18.78},{"date":"1397/08/03 13:32","price":18.8},{"date":"1397/08/03 16:08","price":18.98},{"date":"1397/08/03 16:32","price":19.03},{"date":"1397/08/03 18:08","price":18.93},{"date":"1397/08/03 19:08","price":19.02},{"date":"1397/08/03 20:08","price":19.21},{"date":"1397/08/03 21:08","price":19.14}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398