کمترین: 
1231.81
بیشترین: 
1238.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1232.95
زمان: 
8/3 12:30
قیمت اونس طلا امروز 3 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 3 آبان 1397 , 1232.95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 02:30","price":1234.43},{"date":"1397/08/03 05:30","price":1236.27},{"date":"1397/08/03 08:30","price":1237.00},{"date":"1397/08/03 09:00","price":1236.82},{"date":"1397/08/03 09:30","price":1236.52},{"date":"1397/08/03 10:00","price":1238.69},{"date":"1397/08/03 10:30","price":1236.84},{"date":"1397/08/03 11:30","price":1232.83},{"date":"1397/08/03 12:00","price":1231.81},{"date":"1397/08/03 12:30","price":1232.95}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398