کمترین: 
205
بیشترین: 
206.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205.5
زمان: 
8/3 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 آبان 1397 , 205.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 00:00","price":206.7},{"date":"1397/08/03 02:30","price":206.77},{"date":"1397/08/03 03:00","price":206.59},{"date":"1397/08/03 05:30","price":206},{"date":"1397/08/03 06:00","price":205.44},{"date":"1397/08/03 08:30","price":205.5},{"date":"1397/08/03 09:00","price":205.6},{"date":"1397/08/03 11:30","price":205.01},{"date":"1397/08/03 12:00","price":205.4},{"date":"1397/08/03 15:00","price":205},{"date":"1397/08/03 18:00","price":206.09},{"date":"1397/08/03 21:00","price":205.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398