کمترین: 
6520
بیشترین: 
6574.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6542.9
زمان: 
8/3 21:00
قیمت بیت کوین امروز 3 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 آبان 1397 , 6542.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/03 00:00","price":6569.2},{"date":"1397/08/03 02:30","price":6572.5},{"date":"1397/08/03 03:00","price":6574.2},{"date":"1397/08/03 05:30","price":6563.9},{"date":"1397/08/03 06:00","price":6520},{"date":"1397/08/03 08:30","price":6525.3},{"date":"1397/08/03 09:00","price":6536},{"date":"1397/08/03 11:30","price":6547.4},{"date":"1397/08/03 12:00","price":6544.6},{"date":"1397/08/03 15:00","price":6536.3},{"date":"1397/08/03 18:00","price":6566},{"date":"1397/08/03 21:00","price":6542.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398