کمترین: 
181060
بیشترین: 
182625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
181060.0
زمان: 
8/2 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 2 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 آبان 1397 , 181060.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 11:30","price":182625.0},{"date":"1397/08/02 14:30","price":181060.0}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398