کمترین: 
1230.31
بیشترین: 
1232.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1230.31
زمان: 
8/2 15:30
قیمت اونس طلا امروز 2 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 2 آبان 1397 , 1230.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:30","price":1231.09},{"date":"1397/08/02 05:30","price":1232.93},{"date":"1397/08/02 08:30","price":1232.39},{"date":"1397/08/02 11:30","price":1231.28},{"date":"1397/08/02 14:30","price":1230.86},{"date":"1397/08/02 15:00","price":1230.59},{"date":"1397/08/02 15:30","price":1230.31}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398