کمترین: 
205.66
بیشترین: 
207.74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
206
زمان: 
8/2 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 آبان 1397 , 206 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:30","price":206.91},{"date":"1397/08/02 03:00","price":206.29},{"date":"1397/08/02 05:30","price":206.86},{"date":"1397/08/02 06:00","price":207.38},{"date":"1397/08/02 08:30","price":206.3},{"date":"1397/08/02 09:00","price":207.12},{"date":"1397/08/02 11:30","price":207.4},{"date":"1397/08/02 12:00","price":207.1},{"date":"1397/08/02 14:30","price":207.12},{"date":"1397/08/02 15:00","price":207.74},{"date":"1397/08/02 17:30","price":206.9},{"date":"1397/08/02 20:30","price":205.66},{"date":"1397/08/02 21:00","price":206}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398