کمترین: 
6546.3
بیشترین: 
6606.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6585
زمان: 
8/2 23:30
قیمت بیت کوین امروز 2 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 آبان 1397 , 6585 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/02 02:30","price":6550.7},{"date":"1397/08/02 03:00","price":6546.3},{"date":"1397/08/02 05:30","price":6560.3},{"date":"1397/08/02 06:00","price":6560.2},{"date":"1397/08/02 08:30","price":6572.3},{"date":"1397/08/02 09:00","price":6571.7},{"date":"1397/08/02 11:30","price":6606.8},{"date":"1397/08/02 12:00","price":6597.7},{"date":"1397/08/02 14:30","price":6592.7},{"date":"1397/08/02 15:00","price":6600.9},{"date":"1397/08/02 17:30","price":6594.2},{"date":"1397/08/02 18:00","price":6600.3},{"date":"1397/08/02 20:30","price":6584.6},{"date":"1397/08/02 21:00","price":6589},{"date":"1397/08/02 23:30","price":6585}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399