کمترین: 
185295
بیشترین: 
185318
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
185318.0
زمان: 
8/1 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 1 آبان 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 آبان 1397 , 185318.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 11:30","price":185295.0},{"date":"1397/08/01 14:30","price":185318.0}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399