کمترین: 
18.44
بیشترین: 
19.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.23
زمان: 
8/1 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 1 آبان 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 1 آبان 1397 , 19.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 10:08","price":18.51},{"date":"1397/08/01 12:08","price":18.45},{"date":"1397/08/01 13:08","price":18.44},{"date":"1397/08/01 14:08","price":18.84},{"date":"1397/08/01 15:08","price":18.9},{"date":"1397/08/01 16:08","price":19.09},{"date":"1397/08/01 17:08","price":18.87},{"date":"1397/08/01 19:08","price":19.13},{"date":"1397/08/01 20:08","price":19.23}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398