کمترین: 
1222.43
بیشترین: 
1231.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1231.66
زمان: 
8/1 11:30
قیمت اونس طلا امروز 1 آبان 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 1 آبان 1397 , 1231.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 02:30","price":1222.43},{"date":"1397/08/01 05:30","price":1223.76},{"date":"1397/08/01 08:30","price":1223.82},{"date":"1397/08/01 11:30","price":1231.66}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398