کمترین: 
693.63
بیشترین: 
719.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
696.88
زمان: 
8/1 23:08
قیمت گازوئیل امروز 1 آبان 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 آبان 1397 , 696.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 00:08","price":719.38},{"date":"1397/08/01 01:08","price":719.13},{"date":"1397/08/01 04:08","price":718.5},{"date":"1397/08/01 05:08","price":716.75},{"date":"1397/08/01 06:08","price":715.75},{"date":"1397/08/01 07:08","price":714.75},{"date":"1397/08/01 08:08","price":715.38},{"date":"1397/08/01 09:08","price":715},{"date":"1397/08/01 10:08","price":714.13},{"date":"1397/08/01 11:08","price":712.38},{"date":"1397/08/01 12:08","price":712.63},{"date":"1397/08/01 13:08","price":709.63},{"date":"1397/08/01 14:08","price":709.13},{"date":"1397/08/01 15:08","price":707.13},{"date":"1397/08/01 16:08","price":706.63},{"date":"1397/08/01 17:08","price":704.63},{"date":"1397/08/01 18:08","price":706.13},{"date":"1397/08/01 19:08","price":702.25},{"date":"1397/08/01 20:08","price":694.88},{"date":"1397/08/01 21:08","price":696.63},{"date":"1397/08/01 22:08","price":693.63},{"date":"1397/08/01 23:08","price":696.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398