کمترین: 
204.8
بیشترین: 
206.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
205.4
زمان: 
8/1 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 آبان 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 آبان 1397 , 205.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 00:00","price":205.06},{"date":"1397/08/01 02:30","price":205.99},{"date":"1397/08/01 03:00","price":206},{"date":"1397/08/01 05:30","price":206.75},{"date":"1397/08/01 06:00","price":206.38},{"date":"1397/08/01 08:30","price":205.87},{"date":"1397/08/01 09:00","price":205.57},{"date":"1397/08/01 11:30","price":205.1},{"date":"1397/08/01 12:00","price":205.5},{"date":"1397/08/01 14:30","price":205},{"date":"1397/08/01 15:00","price":204.84},{"date":"1397/08/01 17:30","price":205},{"date":"1397/08/01 18:00","price":204.8},{"date":"1397/08/01 23:30","price":205.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398