کمترین: 
6543
بیشترین: 
6579.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6551.9
زمان: 
8/1 23:30
قیمت بیت کوین امروز 1 آبان 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 آبان 1397 , 6551.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/08/01 00:00","price":6559.2},{"date":"1397/08/01 02:30","price":6570.7},{"date":"1397/08/01 03:00","price":6571.6},{"date":"1397/08/01 05:30","price":6575.5},{"date":"1397/08/01 06:00","price":6579.9},{"date":"1397/08/01 08:30","price":6561.2},{"date":"1397/08/01 09:00","price":6567.4},{"date":"1397/08/01 11:30","price":6562.3},{"date":"1397/08/01 12:00","price":6562.2},{"date":"1397/08/01 14:30","price":6543},{"date":"1397/08/01 15:00","price":6551.7},{"date":"1397/08/01 17:30","price":6572.8},{"date":"1397/08/01 18:00","price":6564.6},{"date":"1397/08/01 20:30","price":6569.1},{"date":"1397/08/01 21:00","price":6565.9},{"date":"1397/08/01 23:30","price":6551.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398