کمترین: 
78.15
بیشترین: 
78.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78.15
زمان: 
7/30 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 30 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 30 مهر 1397 , 78.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 18:08","price":78.15}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398