کمترین: 
187778
بیشترین: 
188048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
187778.0
زمان: 
7/30 14:20
قیمت شاخص بورس امروز 30 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 مهر 1397 , 187778.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 11:20","price":188048.0},{"date":"1397/07/30 14:20","price":187778.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398