کمترین: 
18.82
بیشترین: 
19.69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.99
زمان: 
7/30 20:08
قیمت ذغال سنگ امروز 30 مهر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 30 مهر 1397 , 18.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 10:08","price":19.69},{"date":"1397/07/30 11:08","price":19.37},{"date":"1397/07/30 12:08","price":19.19},{"date":"1397/07/30 13:08","price":18.82},{"date":"1397/07/30 14:08","price":19.17},{"date":"1397/07/30 15:08","price":19.19},{"date":"1397/07/30 16:08","price":19.23},{"date":"1397/07/30 17:08","price":19.1},{"date":"1397/07/30 18:08","price":19.15},{"date":"1397/07/30 19:08","price":18.93},{"date":"1397/07/30 20:08","price":18.99}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398