کمترین: 
1225.11
بیشترین: 
1227.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1225.11
زمان: 
7/30 12:00
قیمت اونس طلا امروز 30 مهر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 30 مهر 1397 , 1225.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/30 02:30","price":1227.88},{"date":"1397/07/30 05:30","price":1227.30},{"date":"1397/07/30 08:30","price":1227.92},{"date":"1397/07/30 11:30","price":1227.16},{"date":"1397/07/30 12:00","price":1225.11}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398